Płatność internetowa

Opłata za dostarczoną instalację pobierana jest w momencie dostawy, a za montaż po jego realizacji i  stwierdzeniu, że wszystko jest prawidłowo zamontowane oraz sprawne.  W przypadku korzystania z dofinansowania i kredytu płatność jest realizowana za pośrednictwem banku bezpośrednio na konto firmy.