projekty

Nasi specjaliści przygotowują projekt instalacji,  wykorzystując specjalne oprogramowanie tak, aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzeń. Otrzymujesz komplet dokumentów  potrzebnych do realizacji inwestycji m.in. do uzyskania dofinansowania, a także do uruchomienia instalacji i przyłączenia jej do sieci.